Privacybeleid voor consumenten

Indien u een van onze websites bezoekt, onze diensten aanvraagt ​​of onze producten bestelt, is het volgende privacybeleid van toepassing.

 

Met dit Privacybeleid wil BONBON ENTERTAINMENT B.V. u uitleggen hoe wij omgaan met en gebruik maken van uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via legal@BonBonEntertainment.nl.

 

 1. Definities

In dit privacybeleid worden de volgende termen of definities gebruikt:

 

Account: uw persoonlijke registratie via een Optin op websites en/of apps waarmee u toegang krijgt tot de Dienst.

 

Apparaten: de apparaten, zoals pc’s, smartphones of tablets, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Dienst.

 

Content: informatie (waaronder audiovisueel materiaal zoals trailers en foto’s) die BONBON ENTERTAINMENT als onderdeel van de Dienst beschikbaar stelt.

 

Service: het complete dienstenpakket dat BONBON ENTERTAINMENT u biedt. Bijvoorbeeld websites en/of apps, gepersonaliseerde nieuwsbrieven, het Account, maar ook de evenementen en de dienstverlening bij evenementen. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om op een evenement cashless te betalen voor eten en/of drinken via een app. Een dienst kan in de toekomst ook worden uitgebreid voor andere nieuwe diensten.

 

Persoonsgegevens: alle gegevens waarmee BONBON ENTERTAINMENT u direct of indirect kan herleiden of onderscheiden. Bijvoorbeeld een naam, e-mailadres of een IP-adres.

 

Advertentienetwerk: Een RTB/Programmatic Network (ook wel Real Time Bidding Network genoemd) biedt adverteerders de mogelijkheid om via een veiling advertentieruimte in te kopen. Om advertenties te optimaliseren plaatsen adverteerders en RTB-netwerken cookies. Door middel van deze cookies wordt u gevolgd en gericht om andere sites te bezoeken die op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.

 

Privacybeleid BONBON ENTERTAINMENT: dit privacybeleid van BONBON ENTERTAINMENT, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, BONBON ENTERTAINMENT Holding B.V., Anthony Fokkerweg 61-5, 1059 CP, Amsterdam, Nederland, is de gegevensbeheerder voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Verwerking (Verwerken, Verwerken): Al het gebruik van uw Persoonsgegevens zoals het opslaan, wijzigen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Zo verwerkt BONBON ENTERTAINMENT Persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van websites en/of apps van BONBON ENTERTAINMENT.

 1. Personen jonger dan 16 jaar

Personen die de leeftijd van 16 jaar (minderjarigen) nog niet hebben bereikt, kunnen zich alleen aanmelden voor een BONBON ENTERTAINMENT Account en/of Nieuwsbrief met toestemming van een ouder of voogd. De ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige gebruiker moeten dit privacybeleid lezen in het belang van de minderjarige gebruiker en kunnen de rechten van de betreffende gebruiker uitoefenen in plaats van de minderjarige gebruiker.

 

BONBON ENTERTAINMENT raadt ouders of wettelijke voogden aan toezicht te houden op het gebruik dat een minderjarige gebruiker van de Dienst maakt en deze gebruikers bewust te maken van het gebruik van hun Persoonsgegevens op basis van dit Privacybeleid. BONBON ENTERTAINMENT levert redelijke inspanningen, met inachtneming van de technologie, om te controleren of alleen gebruikers van 16 jaar of ouder een BONBON ENTERTAINMENT Account kunnen aanmaken en/of aankopen kunnen doen. BONBON ENTERTAINMENT doet dit bijvoorbeeld door middel van een geboortedatum check bij het aanmaken van een profiel en/of het voldoen van een aankoop.

 

 1. Welke van uw Persoonsgegevens worden door BONBON ENTERTAINMENT verwerkt?

BONBON ENTERTAINMENT Verwerkt de volgende van uw Persoonsgegevens voor de doeleinden die verderop in dit Privacybeleid worden uitgelegd:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Residentie;
 • Telefoon nummer;
 • Land; en
 • Voorkeuren zoals artiest voorkeur, muziekvoorkeur en geolocatie alleen na     uitdrukkelijke toestemming in een Optin van BONBON ENTERTAINMENT.

 

Het is niet zo dat BONBON ENTERTAINMENT altijd al uw bovengenoemde gegevens gebruikt. Dit is afhankelijk van de doeleinden zoals verderop in dit Privacybeleid beschreven.

 

 1. Hoe verkrijgt BONBON ENTERTAINMENT uw persoonsgegevens?

BONBON ENTERTAINMENT verkrijgt uw Persoonsgegevens op de volgende manieren:

 

Rechtstreeks van jou:

 

Bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een speciale actie, nieuwsbrief of actie van BONBON ENTERTAINMENT, als u een e-mail stuurt of anderszins contact opneemt met BONBON ENTERTAINMENT (bijvoorbeeld bij vragen over het gebruik van de Diensten).

 

Als gevolg van het gebruik van de Dienst:

 

Door middel van uw registratie heeft u toegang tot de Dienst. Daarnaast kan BONBON ENTERTAINMENT de Dienst ook zonder registratie aanbieden aan personen. Indien u hiervoor toestemming geeft, kan BONBON ENTERTAINMENT de unieke kenmerken van het apparaat dat in het kader van de Dienst is gebruikt uitlezen en opslaan. Op basis van het BONBON ENTERTAINMENT Account en/of de unieke kenmerken van het Apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst, kan BONBON ENTERTAINMENT uw gebruik van de Dienst bijhouden, inclusief de Inhoud die wordt bekeken, gelezen, beluisterd, becommentarieerd of gedeeld met het BONBON ENTERTAINMENT-account. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van mobiele Apparaten, wordt in het kader van de Dienst de locatie van het Apparaat doorgegeven aan BONBON ENTERTAINMENT. Voorafgaand aan de installatie van dergelijke apps op een mobiel apparaat, wordt u uitdrukkelijk gevraagd om uw locatiegegevens te laten bepalen en gebruiken.

 

Van derden:

 

Als u of een andere bezoeker van een BONBON ENTERTAINMENT-website of -app bijvoorbeeld sociale netwerkfuncties gebruikt die in de Dienst zijn geïntegreerd, kan BONBON ENTERTAINMENT bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, zoals Facebook, Twitter en Google+. BONBON ENTERTAINMENT kan ook informatie ontvangen van partners die betrokken zijn bij de Dienst. Zo maakt BONBON ENTERTAINMENT gebruik van diensten van andere partijen die haar helpen om het gebruik van de Content en websites in kaart te brengen en te analyseren. Een voorbeeld hiervan is Google Analytics. Met deze tool kan BONBON ENTERTAINMENT websites monitoren (waar klik je en hoe vaak). Andere voorbeelden zijn partners die namens u de betaling voor de Dienst afhandelen. Voorbeelden zijn iDeal, PayPal of Adyen, die de betalingstransacties tussen u en de diensten/producten van BONBON ENTERTAINMENT afhandelen.

 

 1. Wat is de reden waarom BONBON ENTERTAINMENT uw persoonsgegevens verwerkt?

BONBON ENTERTAINMENT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

5.1 Om de Dienst te verlenen:

Voorbeeld; gegevens die worden ingevuld bij het aanmelden voor een ticket of het gebruik van een dienst (zoals naam en geboortedatum) kunnen worden gebruikt om te controleren of je voldoet aan de gestelde eisen (qua leeftijd). Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over (wijzigingen in) de Dienst of service e-mails.

 

5.2 Om betalingen te verwerken:

Bepaalde gegevens die worden gevraagd bij het registreren of gebruiken ervan, kunnen nodig zijn voor het opmaken van facturen en het verwerken van betalingen voor een Dienst.

 

5.3 Om een ​​profiel op te bouwen

BONBON ENTERTAINMENT streeft ernaar de Dienst zo relevant mogelijk voor u te maken. Hiertoe kan BONBON ENTERTAINMENT een profiel bijhouden op basis van uw gebruik van de Dienst om een ​​idee te krijgen van uw meest waarschijnlijke interesses. BONBON ENTERTAINMENT kan dit bijvoorbeeld doen door bij te houden welke Content je opvraagt ​​of welke aankopen (zoals tickets, versnaperingen, merchandise of reispakket) je doet. Een andere manier waarop BONBON ENTERTAINMENT een profiel opbouwt, is door aan de hand van je locatiegegevens bij evenementen (na uitdrukkelijke toestemming) te kijken welke artiesten, muziek en ervaringen je aanspreken. Op basis van deze interesses kan

BONBON ENTERTAINMENT de Content, inclusief advertenties, wijzigen. BONBON ENTERTAINMENT kan dan bijvoorbeeld aanbevelingen tonen voor vergelijkbare Content met bepaalde artiesten of evenementen.

 

BONBON ENTERTAINMENT kan deze profielen ook gebruiken voor campagnes van online adverteerders. BONBON ENTERTAINMENT is en blijft eigenaar van deze profielen en zal deze profielen nooit aan derden ter beschikking stellen. BONBON ENTERTAINMENT deelt de segmenten (tags) alleen met de adverteerders (bijvoorbeeld ‘vrouw, leeftijdscategorie 20 t/m 30 jaar), zodat de advertenties aansluiten bij de interesses.

 

5.4 Om gepersonaliseerde nieuwsbrieven en acties te versturen:

BONBON ENTERTAINMENT kan contactgegevens en andere gegevens die zijn verzameld ook gebruiken om u nieuwsbrieven te sturen en/of u per telefoon, sms, pushberichten van apps of andere geschikte media te informeren over producten en diensten van onze evenementen. De inhoud van deze nieuwsbrieven kan worden gepersonaliseerd op basis van uw eerdere bestellingen en/of voorkeuren. Indien u geen nieuwsbrieven meer per e-mail wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de link onderaan elke mail of door een e-mail te sturen naar legal@BonBonEntertainmen.nl

 

5.5 Om de Dienst te verbeteren en algemene trends te identificeren:

BONBON ENTERTAINMENT gebruikt uw gebruiksgegevens om in algemene zin te analyseren hoe de Dienst wordt gebruikt en welke trends waar te nemen zijn, om zo weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienst en het Content aanbod. Het is ook mogelijk om daarvoor puur technische trends te volgen, bijvoorbeeld welke soorten Apparaten of browsers worden gebruikt om de Content op te halen.

 

5.6 Om misbruik te voorkomen:

BONBON ENTERTAINMENT Verwerkt ook uw Persoonsgegevens en uw gebruik van de Dienst om misbruik van de Dienst en de Inhoud te voorkomen, fraude te voorkomen (bijvoorbeeld met creditcard of ander betaalmiddel), en om de rechten van anderen (inclusief de rechthebbenden op de Inhoud).

 

5.7 Om marktonderzoek uit te voeren:

BONBON ENTERTAINMENT kan ten behoeve van marktonderzoek contact opnemen met u en voormalige gebruikers en bezoekers van de Dienst die hun contactgegevens hebben verstrekt. Deelname aan dergelijk onderzoek is altijd op vrijwillige basis. BONBON ENTERTAINMENT kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen doen aan u en anderen die aan dit onderzoek hebben meegewerkt, mits hiervoor vooraf toestemming is gegeven.

 

5.8 Om te zorgen voor naleving van wet- en regelgeving:

Uw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die

van toepassing is op BONBON ENTERTAINMENT, om geschillen te behandelen en om audits te laten uitvoeren.

 

5.9 BONBON ENTERTAINMENT kan gebruik maken van profilering.

Dat betekent het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel u te taggen in een specifieke (interesse)categorie.

 

Het belang van profilering is dat we interesse kunnen wekken in welke inhoud u mogelijk geïnteresseerd bent en welke producten of diensten (inclusief commerciële producten of diensten) bij u passen.

Profilering zorgt ervoor dat zowel de inhoud als de advertenties beter aansluiten bij uw persoonlijke interesses.

 

Profilering kan gevolgen hebben voor uw privacy. Bijvoorbeeld als er valse (interesse)categorieën aan u worden gekoppeld op basis van onjuiste of verouderde gegevens. Als u van mening bent dat dit het geval is, geeft de AVG u het recht om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Neem dan contact op met BONBON ENTERTAINMENT. Voor meer informatie over het Recht op correctie, porto en verwijdering stuur een e-mail naar legal@BonBonEntertainmen.nl

 

 1. Waarom verwerkt BONBON ENTERTAINMENT uw persoonsgegevens?

De belangrijkste reden waarom BONBON ENTERTAINMENT uw Persoonsgegevens verwerkt, is omdat dit noodzakelijk is om haar Dienst te verlenen. Zo verwerkt BONBON ENTERTAINMENT uw Persoonsgegevens zodat zij u toegang kan verlenen tot haar websites, apps of evenementen. Ook kan het zijn dat BONBON ENTERTAINMENT uw Persoonsgegevens Verwerkt omdat zij daartoe op grond van wet- en regelgeving verplicht is. Zo verplicht de Algemene Wet op de rijksbelastingen het voor de Belastingdienst om betalingsgegevens 7 jaar te bewaren.

 

Een andere reden waarom BONBON ENTERTAINMENT Persoonsgegevens verwerkt, is dat ofwel BONBON ENTERTAINMENT ofwel een derde een legitieme reden heeft om dit te doen, zoals een commercieel belang. BONBON ENTERTAINMENT zal in dat geval altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan uw privacybelang.

 

Tot slot kan BONBON ENTERTAINMENT op basis van uw toestemming Persoonsgegevens Verwerken. Zo vraagt ​​BONBON ENTERTAINMENT uw toestemming voor het plaatsen en uitlezen van tracking cookies of voor het sturen van (elektronische) commerciële berichten.

 

 1. Met wie deelt BONBON ENTERTAINMENT uw Persoonsgegevens?

Met andere BONBON ENTERTAINMENT entiteiten en evenementen:

De Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door BONBON ENTERTAINMENT ook verwerkt voor de bij BONBON ENTERTAINMENT aangesloten bedrijven. Deze

 

bedrijven hebben toegang tot uw Persoonsgegevens voor zover dit past binnen de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden

 

Met (andere) leveranciers van BONBON ENTERTAINMENT:

BONBON ENTERTAINMENT kan uw Persoonsgegevens delen met de leveranciers waarmee zij samenwerkt om de Dienst te realiseren (bijvoorbeeld een mailingbedrijf, marktonderzoekbureau, eventpartners of de partij die in opdracht van BONBON ENTERTAINMENT opdracht heeft gegeven voor de technische realisatie van een website en/of app). Waar mogelijk stelt BONBON ENTERTAINMENT deze derden verplicht op te treden in de hoedanigheid van gegevensverwerker. Dit houdt in dat BONBON ENTERTAINMENT het doel bepaalt waarvoor en de wijze waarop de persoonsgegevens worden Verwerkt en de gegevensverwerker uw gegevens alleen mag behandelen volgens de instructies en (beveiligings)normen van BONBON ENTERTAINMENT. Deze afspraken die BONBON ENTERTAINMENT met elke verwerker maakt, zijn vastgelegd in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Indien deze derden zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, heeft BONBON ENTERTAINMENT met deze partijen (aanvullende) afspraken gemaakt. BONBON ENTERTAINMENT sluit met deze gegevensverwerkers een modelcontract dat is goedgekeurd door de Europese Commissie (ook wel modelcontractbepalingen genoemd). Wanneer gegevens worden overgedragen naar de Verenigde Staten, stemt BONBON ENTERTAINMENT in met het modelcontract of staat BONBON ENTERTAINMENT de overdracht toe onder het EU-VS-privacyschild.

 

Met andere BONBON ENTERTAINMENT-partners:

In specifieke gevallen is het in het kader van de hierboven beschreven doeleinden noodzakelijk om Persoonsgegevens te delen met derden die deze Persoonsgegevens zelfstandig gebruiken. Daarnaast kan BONBON ENTERTAINMENT Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden verstrekken aan andere door BONBON ENTERTAINMENT geselecteerde partners. BONBON ENTERTAINMENT zal hiervoor eerst separaat toestemming aan u vragen.

 

Met de autoriteiten en anderen:

In uitzonderlijke gevallen kan BONBON ENTERTAINMENT Persoonsgegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, indien BONBON ENTERTAINMENT daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of indien er redelijke grond is om aan te nemen dat dit nodig is om schade te voorkomen. of misbruik.

 

In geval van fusie of overname:

BONBON ENTERTAINMENT kan haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde partij. In dat geval worden uw persoonsgegevens ook aan die partij doorgegeven. Wij zullen u hierover tijdig van tevoren informeren. Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze Dienst, kunt u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen.

 1. Koekjes

Cookies zijn kleine bestanden die door de websites en/of apps van BONBON ENTERTAINMENT op uw Apparaten kunnen worden geplaatst. Met behulp van cookies kan bijvoorbeeld informatie met betrekking tot website gebruik worden verzameld over andere bezoekers van de BONBON ENTERTAINMENT-websites. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit; in andere gevallen worden deze cookies langer bewaard en kunnen ze de volgende keer dat u de Dienst gebruikt, worden uitgelezen. Waar BONBON ENTERTAINMENT Persoonsgegevens verzamelt met behulp van cookies, worden deze Persoonsgegevens Verwerkt in overeenstemming met de bepalingen uiteengezet in dit Privacybeleid. Voordat BONBON ENTERTAINMENT niet-functionele cookies plaatst, zal BONBON ENTERTAINMENT u hierover informeren en uw toestemming vragen. Deze cookies worden pas geplaatst en uitgelezen nadat er toestemming is gegeven.

 

BONBON ENTERTAINMENT kan ook tracking cookies plaatsen, die door BONBON ENTERTAINMENT worden gebruikt als u als bezoeker navigeert naar websites van derden waar BONBON ENTERTAINMENT advertenties kan plaatsen via een RTB en/of Programmatic netwerk (zie: 1 – Definities). Daarnaast maakt BONBON ENTERTAINMENT gebruik van derden om het gebruik van haar Inhoud, websites, apps en de Dienst te analyseren. Deze derde partijen plaatsen ook cookies voor BONBON ENTERTAINMENT op uw Apparaten, die worden gebruikt om uw gebruik van de Dienst in kaart te brengen. Bijvoorbeeld Google Analytics.

 

Cookies van derden worden door derden op uw Apparaten geplaatst en alleen deze derden hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Derden die toestemming hebben om via de Dienst cookies te plaatsen zijn bijvoorbeeld advertentienetwerken die de advertenties op de websites van BONBON ENTERTAINMENT plaatsen. Advertentienetwerken laten meestal zogenaamde “tracking cookies” op uw apparaten achter. Met tracking cookies kunnen adverteerders uw surfgedrag volgen, zodat ze zoveel mogelijk relevante advertenties kunnen tonen op de websites die u bezoekt. Ook sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+ kunnen via de websites van BONBON ENTERTAINMENT cookies plaatsen. Dit gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites van BONBON ENTERTAINMENT kunnen verschijnen om Content te promoten (“Like”) of te delen (“tweeten”).

 

Hieronder een overzicht van (technische) partners op de websites en/of apps van BONBON ENTERTAINMENT:

 • Vergroten (hosting & opslag);
 • Fanalist (betrokkenheidstooling);
 • Viewsee (activabeheer voor het publiceren van persoonlijke inhoud);
 • Qikker (functioneel voor het opslaan van cookievoorkeuren);
 • Google Tag manager (analytische pixel die wordt gebruikt om het BONBON ENTERTAINMENT-platform te verbeteren);
 • Echte SSL-certificaten (websitebeveiliging);
 • Paylogic (ticketpartner);
 • Mailcamp als mailprovider;
 • Hugo BV als Bot, mail- & enquête provider;
 • Google Analytics (analytische pixel gebruikt voor onderzoek);
 • Google Tag Manager (tags gebruikt voor retargeting);
 • Facebook-pixel (trackingpixel die wordt gebruikt voor retargeting binnen Facebook).

 

Wilt u meer informatie over de cookies die andere partijen plaatsen vanaf de websites en/of apps van BONBON ENTERTAINMENT en de doeleinden waarvoor en de wijze waarop deze cookies worden gebruikt, lees dan het Privacybeleid van deze partijen op hun websites en /of apps.

 

Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat nieuwe cookies de volgende keer dat u de Dienst gebruikt, niet meer worden ontvangen. Dit verschilt van browser tot browser; we raden u aan om indien nodig de helpfunctie van de browser te raadplegen. Hierin moet ook worden uitgelegd hoe u eerder geplaatste cookies kunt verwijderen.

 

Uw huidige status: gebruik alleen noodzakelijke cookies.

 

Uw toestemming wijzigen |

 

Vereist

Noodzakelijke cookies zijn nodig om een ​​website bruikbaar te maken. Deze cookies maken basisfuncties mogelijk, zoals paginanavigatie, winkelwagentjes en toegang tot beveiligde delen van de website.

 

Naam Provider Doel Vervaldatum
gdpr_cookie www.BonBon Entertainment.nl Slaat de cookie-toestemmingsstatus van de gebruiker op voor het huidige domein

 

1 jaar

 

 

 

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

 

Naam Provider Doel Vervaldatum
_ga Google Analytics Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

 

2 jaren
_gid Google Analytics Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

 

1 dag
_gat Google Analytics Gebruikt door Google Analytics om verzoek snelheid te vertragen.

 

einde van sessie

 

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen, met de bedoeling om advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker.

 

Naam Provider Doel Vervaldatum
_fbp .BonBon Entertainment.nl Gebruikt door Facebook om een ​​reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

 

1 dag
fr .facebook.com Helpt ons het succes van onze Facebook-advertenties te meten en beter te begrijpen hoe Facebook-gebruikers onze website vinden en gebruiken.

 

3 maanden

 

BONBON ENTERTAINMENT bewaart uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om u de beste service te bieden of in geval van terugbetalingsvoorwaarden, garantie of terugkerend contact dat nodig is om u op de hoogte te houden. BONBON ENTERTAINMENT bewaart uw gegevens tenminste zolang u de Dienst gebruikt en indien uw Account inactief is, voor een periode van 2 jaar daarna. De reden dat BONBON ENTERTAINMENT dit doet, is dat u bij heractivering eenvoudig weer gebruik kunt maken van de Dienst. Als je voor een lange periode (langer dan 2 jaar) inactief bent geweest, verwijdert BONBON ENTERTAINMENT je gegevens.

 

 1. Hoe lang bewaart BONBON ENTERTAINMENT uw persoonsgegevens?

Een uitzondering hierop is als de wet voorschrijft dat BONBON ENTERTAINMENT bepaalde gegevens voor langere tijd moet bewaren. Zo verplicht de Algemene Wet op de rijksbelastingen het voor de Belastingdienst om betalingsgegevens 7 jaar te bewaren.

 

 1. Hoe beschermt BONBON ENTERTAINMENT uw persoonsgegevens?

BONBON ENTERTAINMENT handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau in de Verwerking van Persoonsgegevens dat, gelet op de stand van de techniek, voldoende is om verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens te voorkomen. Indien BONBON ENTERTAINMENT derden inschakelt, dan legt BONBON ENTERTAINMENT aan hen hetzelfde beveiligingsniveau op. BONBON ENTERTAINMENT heeft een nauwe relatie met haar verwerkers en heeft duidelijke afspraken gemaakt in onze Verwerkers Overeenkomsten.

 

Vragen over deze beveiliging kunt u richten aan privacy@BonBon Entertainment.nl.

 

 1. Wat zijn uw rechten?

Mensen van wie Persoonsgegevens worden verwerkt, hebben bepaalde rechten op grond van de wet. U kunt te allen tijde de door BONBON ENTERTAINMENT Verwerkte Persoonsgegevens inzien en indien nodig aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van BONBON ENTERTAINMENT via e-mail, telefoon, post en/of SMS; je hebt ook het recht om te verzoeken om verwijdering van je gegevens in overeenstemming met de geldende regelgeving. Tot slot willen wij u wijzen op het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

BONBON ENTERTAINMENT probeert ervoor te zorgen dat u deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen. U kunt bijvoorbeeld uw rechten uitoefenen door uw gegevens in uw Account in te zien, te corrigeren of te verwijderen en/of door gebruik te maken van de afmeldlink onderaan elke e-mail. U kunt deze rechten ook uitoefenen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres legal@BonBonEntertainmen.nl. BONBON ENTERTAINMENT zal proberen binnen 4 weken op je verzoek te reageren

 

 1. Wijzigingen in het privacybeleid

Het kan zijn dat BONBON ENTERTAINMENT in de toekomst besluit om dit Privacybeleid eenzijdig te wijzigen. BONBON ENTERTAINMENT raadt u dan ook aan om dit Privacybeleid regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn. Indien er grote wijzigingen zijn, zal BONBON ENTERTAINMENT u hierover vooraf informeren door het gewijzigde Privacybeleid te publiceren. De laatst geldende versie van het Privacybeleid is steeds te raadplegen op de desbetreffende websites en/of apps van BONBON ENTERTAINMENT.

 

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via:

 

BONBON-ENTERTAINMENT

http://www.BonBonEntertainment.nl

legal@BonBonEntertainmen.nl

Receive announcements and exclusive deals

Bon Bon Entertainment © 2023 All Rights Reserved | Legal and Privacy Policy